ใจความน่ารู้เนื่องด้วยเครื่องนับธนบัตร

เครื่องนับธนบัตรเป็นเครื่องเคราที่ใช้นับโควตาธนบัตรไม่ก็บอกมูลค่าของแบงค์ที่เราใส่ลงไปนับ โดยเครื่องนับธนบัตรจะมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มากมายขึ้นอยู่กับความประสงค์ใช้งานที่เคลื่อนคลาดกัน

เครื่องนับธนบัตรที่มีค่าไม่แพงจักมีฟังก์ชั่นการปฏิบัติหน้าที่ไม่มากกับมีความเร็วในการนับค่อนข้างช้าๆ ในขณะที่เครื่องนับเงินที่มีค่าสูงจะมีซอฟแวร์ขั้นสูงกับฟังก์ชั่นหน้าที่ที่มากมายรวมถึงกำลังเร็วในการที่สูง

วิธีใช้งานเครื่องนับธนบัตร

เครื่องนับธนบัตร  ใช้ไม่ว่าคุณจะใช้สิ่งนับแบงค์ระดับสูงหรือสิ่งนับธนบัตรขั้นพื้นฐาน ผู้บริโภคเครื่องไม่จำเป็นต้องมีวิชาความรู้ทางเทคนิคมาก่อน ข้อคิดเห็นหรือแนวใช้งานเครื่องมีอยู่ในคัมภีร์การใช้เครื่อง

เป็นประจำผู้ใช้จะใส่แบงค์ในช่องรับแบงค์ (ที่ด้านบนของตัวเครื่อง) สิ่งนับธนบัตรจะโหมโรงทำงานอัตโนมัติ และผลการนับจะสำแดงที่หน้าหน้าจอแสงผล ฟังก์ชั่นอื่น ๆ เช่นการตั้งโควตาการนับก็สามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายผ่านแผงความคุม

อันดับของเครื่องนับธนบัตร

1.เครื่องนับธนบัตรสามารถนับโควตาระบิลหรือสามารถบอกราคาของธนบัตรได้

เครื่องนับธนบัตรที่มีฟังก์ชั่นการทำงานแค่นับส่วนแบ่งฉบับ จะง่ายต่อการออกแบบเพราะเปล่าได้มีฟังก์ชั่นการบอกมูลค่าของธนบัตร

2.เครื่องนับธนบัตรชนิดบอกมูลค่าหรือ worth counter จะมีซอฟต์แวร์การประมวญที่ซับซ้ำเพื่อวิเคาระห์ว่าธนบัตรแต่ละระบับเป็นอย่างค่าอะไร พร้อมบอกมูลค่าร่วมชุมนุมของธนบัตรที่ทำการ ยังยังสามารถบอก ข้อปลีกย่อยต่างๆบนหน้าผล เช่น ส่วนแบ่งเล่มหนังสือ ค่าของธนบัตร สามารถดูได้โดยร่วมชุมนุมกันหรือแยกเป็นตามกลุ่มราคา

การปฏิบัติการของเครื่องนับธนบัตร

เมื่อวางธนบัตรบนช่องรับธนบัตร ที่ระหว่างรับธนบัตรจะมีเซ็นเซอร์เริ่มทำงาน/หยุดทำงาน เครื่องนับแบงค์จะเริ่มการทำโดยอัตโนมัติ เครื่องจะลำเลียงธนบัตรเข้าในตัวเครื่อง โดยผ่านเซ็นเซอร์ตรวจธนบัตรปลอม เซ็นเซอร์การนับโควตาอย่าง พร้อมทั้งผลสุดท้ายก็ผ่านมายังช่องรับธนบัตรข้างล่าง